Lek är viktigare än vad man kan tro. För barn är det en förutsättning för att utvecklas och lära sig nya saker. Att uppmuntra till lek är att uppmuntra till fantasi och påhittighet, något som barn har glädje av för resten av livet. Forskning visar att din närvaro som vuxen har betydelse. Tester visar att 8 månader gamla barn anstränger sig mer för att nå en leksak när en vuxen är nära. Och om man inte är i närheten blir de också mer passiva.
Källa: (https://www.sciencedaily.com/releases/2016/08/160810143746.htm)
En ganska så bra motivation för att ta sig lite tid för sina barn i vardagen om du frågar oss. 
Kognitiv utveckling hos barn
Olika lek fyller olika funktion. Den aktiva leken bygger upp barns koordination och styrka. Medans den mer stillsamma leken som att bygga med klossar eller lägga pussel främjar den kognitiva utvecklingen och lägger bl. a grunden till språkutvecklingen hos barn. 
Med barn och därmed lek i sin vardag är FloorFred den självklara möbeln. Antingen i barnrummet, eller där leken händer! Den är lätt att flytta runt.